Produkcja

Kanały i kształtki wentylacyjne
Skrzynki rozprężne i przyłączeniowe
Czerpnie i wyrzutnie ścienne
Czerpnie wyrzutnie, podstawy i cokoły dachowe
Tłumiki akustyczne i zabudowy tłumiące
Filtry i skrzynki filtracyjne